Kullanım Sözleşmesi


Aşağıda bulunan "hizmetten yararlanma koşulları" hizmetten yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır. ISpeakBetter hizmetinden yararlanılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve hizmetten yararlanma hakkı bulunmamaktadır. ISpeakBetter sitesi, ticari ve gayri ticari bölümler içeren bir sitedir.

Ücretsiz deneme dersi herhangi bir ücrete tabi değildir. Ancak aktif olarak hizmetin tamamından yararlanmak için alınması gereken "Programlar" için belli miktarlarda ücret ödenmesi gerekmektedir. ISpeakBetter fikri haklara saygılıdır. Aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler. Hiçbir kullanıcı fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde ISpeakBetter'dan yararlanamaz.

Yine, ISpeakBetter'ın isim hakkı, içeriği, tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

Kullanıcı, aşağıda sıranılan haklara sahiptir veya da uyması gerekir. Aksi takdirde ISpeakBetter tek taraflı olarak bu hükümleri çiğneyen kullanıcılar için hizmetini durdurabilir. Kullanıcının hizmet çerçevesinde kendi aktiviteleri veya konuşmaları kendini bağlar ve ISpeakBetter bu noktada hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hizmet Şartları

 1. ISpeakBetter herhangi bir sebep ve mazeret (teknik arıza ve aksaklık vs.) bildirmeden hizmeti durdurma veya ara verme hakkına sahip değildir,aksi takdirde hizmet alan kişinin iş bu sözleşmeye itirazı geçerli olacaktır.
 2. Hizmet alan kişi, belli bir süreden sonra abonelik iptali yaptığında yapılan iptal sonucu kalan ders sayısı parasının geri ödemesi yapılamaz. Geri ödemeler sadece satın alırken karşılaşılan teknik arıza ya da hatalı ödeme gibi hallerde olabilir.
 3. ISpeakBetter dil eğitmenleri veya çalışanları hizmet alan kişi tarafından herhangi bir baskı, üslup bozukluğu, adap, terbiye ve ahlak kurallarına uygun olmayan yaklaşımlara maruz kaldıkları takdirde veya konuşmalarda din, politika vb. gibi konuşmaların yapılması durumunda ISpeakBetter iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
 4. Hizmet alan kişi herhangi bir sebep ve mazeret bildirmeden üst üste 10 gün eğitim aramalarına katılmadığı takdirde ISpeakBetter vermiş olduğu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir.
 5. ISpeakBetter herhangi bir bildirim yapmadan eğitmen değiştirme hakkına sahiptir.
 6. Hizmet alan kişi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren aylık bireysel hizmet bedelini peşin ödemeyi kabul eder, takip eden bir aylık süre sonunda 2 iş günü içerisinde aylık bedel hizmet alan kişi tarafından ödenmediği takdirde ISpeakBetter hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir.
 7. Hizmet alan kişi hizmet ve sözleşme süresi boyunca hizmet aldığı iletişim bilgilerini (telefon, e-mail) ISpeakBetter İngilizce yetkilisine bildirerek değiştirme hakkına sahiptir. Hizmet verilen programlar arasında program değişikliği ya da süre değişikliği söz konusu değildir. Hizmet alan kişi derslerini başka bir kişiye devretme hakkına sahip değildir. Hizmet alan kişiden gelen bu tip talepler ISpeakBetter tarafından reddedilecektir.
 8. Hizmet alan kişi eğitim saatinde cevap vermediğinde görüşme süresince 3 defa daha aranır. Eğitmen öğrenciden yanıt alamazsa o günkü ders işlendi olarak kabul edilir ve diğer günlere eklenmez.
 9. Ders erteleme hakkı 2 hafta için yoktur. 1 ay için 1 kez, 3 ay için 4 kez ve 6 ay için 8 kezdir. ISpeakBetter tek taraflı olarak bu hakları artırabilir.
 10. ISpeakBetter 2 haftalık, 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık programlar sunmaktadır. 2 haftalık = 14 gün olarak kabul edilmektedir. 1 aylık programlar da 28 güne sabitlenmiştir. Bunu takiben 3 aylık programlar 84 gün, 6 aylık programlar da 168 güne tekabül eder. Bu programları aldığınız takdirde program süresince içerisinde alacağınız günler sayılarak dakika cinsinden süre hesaplanır. Sistem toplam süreden yola çıkarak ders bitimini hesaplar. Ders bitimi için de bitiş tarihi değil kalan süre önemlidir.
 11. Bizden kaynaklanan devamsız dersler için(doğal felaketler, elektrik kesilmeleri) sistem otomatik telafi ders ayarlamaktadır. Bu durum öğrencinin kalan süresinden eksilmeyecektir.